Hvor mange tromsøværinger plages av angst for tannleger? Dette er et tema i den syvende runden av Tromsøundersøkelsen.

Flere tusen tromsøværinger inviteres til å svare på spørsmål knyttet til angst for tannbehandling, der den enkelte kan gradere sin tannlegeskrekk.

1 til 5 prosent

- Internasjonale undersøkelser viser at 1-5 prosent av den voksne befolkningen har mer alvorlig tannlegeskrekk eller odontofobi. Det er gjort noen undersøkelser i Norge også, men trolig ikke med et såpass stort antall deltakere som i Tromsøundersøkelsen, sier førsteamanuensis Jan-Are Kolset Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi, hovedveileder i dette forskningsprosjektet som gjennomføres av tannlege og PhD-student Hege Nermo.

- Vi er litt spente på om det er noen forskjeller i forhold til alder. Dette med tanke på at det i tidligere tider var en svak tannlegedekning generelt i Nord-Norge, og at en del pasienter har noen dårlige tannlegeopplevelser fra den perioden.

Stor spennvidde

Han opplyser at det er en stor spennvidde når det gjelder tannlegeskrekk.

- Det er nok stor forskjell på det vi i fagmiljøet betegner som tannlegeskrekk, og det som man blant folk flest oppfatter med dette begrepet. Det vi kaller tannlegeskrekk omfatter personer som stort sett unngår å gå til tannlege. Hvis de går, har de det fryktelig vanskelig og enkelte må kanskje bruke beroligende midler, sier Johnsen.

Tannlegeskrekk og overgrep

Et  annet viktig poeng i dette forskningsprosjektet, som er en del av Tromsøundersøkelsen 7, er å se på tannlegeskrekk i forhold til tidligere overgrep.

- Det er gjort en del forskning på at det blant personer som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen er en høyere hyppighet av tannlegeskrekk enn i befolkningen for øvrig. Forklaringen er at det kan finnes noen likhetstrekk mellom det å være i tannlegestolen og overgrepssituasjonen; som tap av kontroll, og ha folk tett inn på seg.