– Det første året har vært overraskende bra

Etter ett år kan Øivind (26) og Ole (26) feire.