Varsler dyrere SFO og barnehager

KUTTFORSLAG: Ingrid Marie Kielland, Jarle Heitmann og Anne-Linn Lernes må nå vurdere flere av kuttforslagene som tirsdag ble presentert av administrasjonssjef Britt Elin Steinveg (til høyre).

KUTTFORSLAG: Ingrid Marie Kielland, Jarle Heitmann og Anne-Linn Lernes må nå vurdere flere av kuttforslagene som tirsdag ble presentert av administrasjonssjef Britt Elin Steinveg (til høyre). Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Foreldre må betale mer når prisene i SFO og barnehager stiger. I tillegg foreslås det å kutte leirskolen, kunstisbanen og en bibliotekfilial. Men politikerne varsler motstand.

DEL

Høyere priser i skolefritidsordningen, i kommunale barnehager og for leie av enkelte idrettshaller. Det varslet administrasjonssjef Britt Elin Steinveg da hun presenterte sitt forslag til kommunebudsjett for Tromsø for 2017 samt økonomiplan fram til 2020

Prisene stiger mer enn det som kan forklares med vanlig prisstigning på 2,5 prosent. Dermed er det en reell gebyrøkning på disse områdene, bekrefter avdelingsdirektør for finans, Oddgeir Albertsen.

Kutter leirskolen

I tillegg varsles nedlegging av tilbudet om leirskole for elever i barneskolen fra 2019. I dag støtter kommunen dette tilbudet med 2300 kroner per barn.

Også tilbudet elevene har fått gjennom 4H vil trolig forsvinne dersom kommunen gjennomfører forslaget om å kutte 0,5 millioner kroner årlig til dette tiltaket.

I tillegg foreslås det å fjerne tilskuddet på 0,5 millioner kroner til "Inn på tunet", slik at dette tilbudet vil forsvinne.

Innenfor kommunens kultur- og idrettstilbud foreslås det å legge ned bibliotekfilialen i Kroken, samt kutte driften ved kunstisbanen i Tromsdalen.

30 millioner

Totalt er det foreslått innsparingstiltak for 30 millioner kroner.

Dette skal bedre den økonomiske situasjonen som Steinveg presenterte da hun for en måned siden la fram en dyster økonomisk prognose for inneværende år.

Her ble det varslet et underskudd på 60 millioner kroner totalt sett ved årets utgang. Helse og omsorg lå alene an til et merforbruk på knappe hundre millioner kroner, men mindreforbruk i enkelte avdelinger er ventet å pynte på resultatet. Steinveg fastslo imidlertid at kommunen ikke ville makte å dekke inn dette underskuddet i 2017.

Les også: Tromsø kommune med merforbruk på 103 millioner

Nullvekstbudsjett

- Dette er et nullvekstbudsjett. Handlingsrommet er ikke bedre enn i 2016, fastslo Steinveg da hun presenterte budsjettforslaget for 2017.

Hun legger opp til et netto driftsresultat på 15 millioner kroner i 2017, som øker til vel 20 millioner i 2020.

Hovedutfordringene Steinveg ser er driftskostnadene. Tromsø bruker årlig ca 4000 kroner mer til drift per innbygger enn det sammenlignbare kommuner gjør. Steinveg ser ingen umiddelbar forklaring på dette, men varsler gjennomgang og analyse av ressursbruken.

Varsler endringer

Administrasjonssjefens budsjettforslag vil likevel ikke bli gjennomført helt uendret. Det fastslår den politiske ledelsen, som skal vedta det endelige budsjettet i desember.

- Leirskolen har de forsøkt å legge ned før, og både Inn på tunet og 4H-tilbudet vil være vanskelig for oss å legge ned. Det er dramatiske forslag, mener Ingrid Marie Kielland (SV).

Anne-Linn Lernes (Rødt) sier de vil kjempe mot økte SFO-priser og mot nedlegging av biblioteket i Kroken.

- Det er en liten men viktig filial, som git et tilbud til mange beboere både i Kroken og på Lunheim.

Jarle Heitmann (Ap) er fornøyd med at budsjettet foreslås med 15 millioner i pluss.

- Helheten i dette forslaget er et svar på de økonomiske kravene vi har stilt. Vi har jo også bedt om en effektivisering, sier Heitmann, som understreker at det endelige budsjettvedtaket må opprettholde resultatnivået.

- Vi må ha et overskudd. Det er umulig for oss å gå ut med noe mindre enn det som foreslås her, mener han.

Utsetter byggeprosjekter

Steinveg understreker at kvaliteten på tjenestene ikke skal svekkes som følge av kuttforslagene. Hun varsler økt satsing på forebygging og tidlig innsats, samt satsing på velferdsteknologi.

Sykefraværet skal også ned.

Innenfor investeringsbudsjettet varsler Steinveg utsettelser av flere prosjekter med ett år. Det gjelder blant annet følgende:

  • Omsorgsboliger rus og psykiatri
  • Bofellesskap for utviklingshemmede
  • Avlastningsplasser ved Sommerlyst
  • Bofellesskap Fergeveien
  • Rådstua renovering
  • Internvei Langnes

- Tar ikke grep

Jan Blomseth (Frp) er ikke imponert over budsjettforslaget, og mener det er et reelt behov for å ta ned 96 millioner kroner bare innenfor pleie og omsorg etter overforbruket i 2016.

- Jeg er sterkt tvilende til at man klarer det uten å ta ned bemanningen. Kommunen tar heller ikke grep for å møte de driftsutfordringene vi får når badelandet, Otium og helsehuset står klart om noen år. Vi har egentlig behov for et resultat på 75-100 millioner kroner bare i år, mener Blomseth.

Artikkeltags