Byrådsleder Kristin Røymo bekreftet i kommunestyret onsdag, at det varslede ubåtbesøket i Tromsø, ikke blir noe av. Det var amerikanske myndigheter som ba om styrkebeskyttelse for flere marinefartøyer i Tromsø.

- Det varslede anløpet kommer ikke. Det er kansellert, bekreftet Røymo i kommunestyret.

FOH bekreftet tidligere til norske medier at fartøyet det var snakk om, var en reaktordrevet ubåt. Havnesjef Hallvard Pettersen bekreftet også at det fra Tromsø havn ble gitt positivt svar for utenlandske marinefartøy.

Internasjonale dimensjoner

Dette avstedkom mye bråk, og en av de som reagerte, var finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt), som ikke uten videre ønsket ubåten velkommen i havn i Tromsø.

- Byrådslederen er ingen NATO-motstander, men jeg registrerer at det her er politiske skillelinjer i byrådet, som har store internasjonale dimensjoner, sa Røymo - med klar referanse til byrådskollega Olsen.

Røymo fortsatte med å slå fast at Tromsø har tatt i mot ubåter i mange år, at kommunen har hatt militære baser, og at byrådet i Tromsø ikke har noen forsvarspolitisk linje som går på tvers av den nasjonale.

Til kommunestyret

Høyres Tor Arne Morskogen fulgte opp med å spørre Røymo om dette betyr at saken om fremtidige ubåtbesøk ikke blir fremmet for kommunestyret, men at den forblir i havestyret.

- Der den hører hjemme, konstaterte Morskogen.

- Kommunestyret kan bestemme seg for å diskutere hva det måtte være. Det er opp til kommunestyret å beslutte. Vår forsvarspolitiske linje er at det ikke skal landes atomvåpen på norsk jord, men her blir altså reaktorene slått av før man nærmer seg land, svarte Røymo.

Det var Norges Fredsråd, som under sitt besøk i Tromsø, ønsket at kommunepolitikerne skulle engasjere seg sterkere i saken. Finansbyråd Olsen mente da at det var et naturlig spørsmål å diskutere i kommunestyret.