Til tross for kanonresultat: Banken skal kutte 70 stillinger

Banken skal bli mer effektiv og gir mer utbytte til eierne.