Bankens «kvinnegruppe» har tatt av:– Vel mye ukritisk heiing

Kvin­ner i hele Nord-Norge strøm­mer til ny Face­book­grup­pe, men ikke alle er ute­luk­ken­de po­si­ti­ve.