Skoledagen kuttes med 15 minutter for å spare penger

Mindre budsjett fører til kortere skoledag for elevene på Sommerlyst skole.