Kommunen gir tommel opp for nytt hotell og matbutikk på Tromsøya

Totalrenovering og NorgesGruppen kan gå videre med planene om pendlerhotell og matbutikk på Stakkevollvegen.