Vil berge Gatejuristen fra kutt: - Vi er kjempeglade for at det er noen som bryr seg

FOR OG MOT: Cecilie Myrseth (til venstre) kuttet i tilskuddet til Gatejuristen da hun var fylkesrådsleder. Nå vil hun og Brage Larsen Sollund stanse regjeringas kutt. - Alle kutt er leit. Men vi er veldig glade for at de vil hindre kuttet som nå varsles, sier daglig leder Nina Walthinsen i Gatejuristen - her sammen med juridisk rådgiver Hilde Lind-Olsen.

FOR OG MOT: Cecilie Myrseth (til venstre) kuttet i tilskuddet til Gatejuristen da hun var fylkesrådsleder. Nå vil hun og Brage Larsen Sollund stanse regjeringas kutt. - Alle kutt er leit. Men vi er veldig glade for at de vil hindre kuttet som nå varsles, sier daglig leder Nina Walthinsen i Gatejuristen - her sammen med juridisk rådgiver Hilde Lind-Olsen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ap vil stanse regjeringas budsjettkutt mot rettshjelptiltak. - Vi må sikre et tilbud til de som ikke har den kraftigste stemmen.

DEL

Gatejuristen i Tromsø risikerer å miste en av tre stillinger dersom regjeringas budsjettforslag blir vedtatt. Kuttforslaget som rammer en rekke rettshjelptiltak landet rundt har vakt sterke reaksjoner siden budsjettet ble presentert, og de ansatte i Tromsø mener konsekvensene blir store.

- Det rammer bredt og brutalt. Dette er ikke første gang vi har fått varsel om kutt, men så ille som dette har det ikke vært før, sier daglig leder ved Gatejuristen i Tromsø, Nina Walthinsen.

Fylket kuttet

Kontoret i Tromsø kan miste rundt 400.000 kroner dersom regjeringas forslag blir vedtatt. Men kuttet blir betydelig mer dersom man tar med reduksjonen som fylkeskommunen vedtok i fjor. Juridisk rådgiver Hilde Lind-Olsen forteller at fylkeskommunen kuttet 100.000 kroner i årets budsjett. Opprinnelig hadde Gatejuristen 500.000 kroner i tilskudd fra fylket, men skal ned på 200.000. Dette skjedde mens Cecilie Myrseth var leder i fylkesrådet.

- Det er en nedtrappingsplan over noen år, og det er et betydelig kutt, sier Walthinsen.

- Det er altså samme politiker som nå vil stoppe regjeringas kutt?

- Ja, alle kutt er leit. Men vi er veldig glade for at de vil hindre kuttet som nå varsles, sier Walthinsen.

Hun håper nå at også det fylkeskommunale kuttet kan snus.

- Ja, det håper jeg virkelig. Vi skal i møte med fylkeskommunen.

- Økte statstilskudd

Nåværende fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) bekrefter at Gatejuristens tilskudd ble kuttet med Ap ved makta.

- Ja, vi hadde fått sterke krav om innsparing, og Gatejuristen var en av flere som vi måtte redusere tilskuddene til. Men bakgrunnen var at de hadde fått økte statlige tilskudd, sier Ørnebakk.

Han kan imidlertid ikke love at fylkeskommunen kan gå tilbake på sine varslede kutt.

- Vi er i en prosess med budsjettet for neste år, og jeg kan ikke love noe.

Cecilie Myrseth mener det er et statlig ansvar å sikre rettshjelpinstanser som Gatejuristen.

- Det har aldri vært fylkeskommunens oppgave. Da vi fikk store kutt i våre rammer, måtte vi prioritere våre lovpålagte oppgaver, sier Myrseth.

Færre klienter

Til sammen betyr kuttene mindre hjelp til utsatte klienter.

- Da må vi redusere antallet klienter vi kan ta inn, sier juridisk rådgiver Hilde Lind-Olsen.

Så langt i oktober har Gatejuristen fått inn 51 nye saker, og antallet øker stadig. Hjelpen de gir går til personer uten store ressurser.

- I dag kunne vi for eksempel hjelpe med bolig til en tidligere rusmisbruker som hadde vært innlagt på sykehus. Han hadde rett til bolig gjennom Nav, men jeg er ikke sikker på at han hadde fått det uten vår hjelp, sier Walthinsen.

Barnas jurist

Gatejuristen i Tromsø er en del av et nettverk med kontorer flere steder i landet. Walthinsen sier budsjettkuttet kom helt uventet, og at det nå kan ramme satsing på prosjekter man ønsket å starte.

- Vi hadde ambisjoner om å starte opp med «Barnas jurist» - rettshjelp for barn og unge. I tillegg ville vi gjerne utvide vår ordinære virksomhet til andre byer i nord, men dette blir nå mye vanskeligere.

Gatejuristen har 20 frivillige jurister og advokater som jobber gratis for klientene i Tromsø. Kuttforslaget vil også ramme administrasjonen av dette. Gatejuristens oppsøkende virksomhet på gata kan også bli redusert.

- Smålig

Fredag fikk de ansatte støtte av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth og Aps gruppeleder i Tromsø, Brage Larsen Sollund. De sier Ap vil gjøre sitt ytterste for å stoppe kuttet i Stortinget.

- Det er et smålig kutt. Man kan lure på hva som er poenget, sier Myrseth, og viser til at den samlede reduksjonen på 15 millioner kroner er liten i det store bildet, men rammer målgruppa hardt.

- Denne rettshjelpen er en oppgave staten må betale for. Vi må sikre et tilbud til de som ikke har den kraftigste stemmen.

Forhandlinger

Ap satser nå på forhandlinger med både Venstre og KrF og de andre opposisjonspartiene for å skaffe flertall mot budsjettkuttet.

- Flertallet er nå skiftende på Stortinget, og vi fikk jo for eksempel økt pappapermen. Nå vil vi jobbe for at dette kuttet ikke skal bli en realitet, fastslår Myrseth.

Fra enkelte hold er det påpekt at budsjettkuttet for rettshjelpinstansene kan bli «bein» regjeringa kaster for å få støtte til helheten i budsjettet.

- Hvis det er slik at vi blir brukt i et politisk  spill, så er det temmelig kynisk, mener Walthinsen.  

Det er komitébehandlingen i ukene framover som blir avgjørende. Nina Walthinsen håper det beste.

- Vi er kjempeglade for at det er noen som bryr seg.

Artikkeltags