Vurderer å droppe bomstasjoner i Tromsø – kan bli først i landet med GPS-system

Tromsø-politikerne åpner for å innføre et GPS-system for bompengeinnkreving. I så fall vil bomstasjonene fjernes fra planene og soneinndelingen endres.