Folk sperret opp øynene da Johnny (42) tok med seg bilene fra Tromsø på tur