Kommunen vurderer forbud – utbygger varsler mulig erstatningskrav

Striden om steinbruddet på Lunheim fortsetter. Eierne mener at Tromsø kommune ikke har anledning til å kreve nytt reguleringsarbeid.