Tromsø skal utvikles som arktisk hovedstad. Det vil Troms fylkeskommune bidra til, og derfor gir fylkesrådet nå 4,8 millioner kroner til Tromsø kommunes arbeid med dette prosjektet.

- Vi ønsker å styrke Troms’ posisjon i Arktis og mener at dette prosjektet vil bidra til det. Som arktisk hovedstad vil byen og regionen befeste sin sentrale rolle i utviklingen og forvaltningen av Arktis, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en pressemelding.

Arktisk råd

Arbeidet med å befeste Tromsø som arktisk hovedstad skjøt fart da byen fikk det permanente sekretariatet for Arktisk råd i 2013. Kunnskapsmiljøer som Universitetet i Tromsø og Framsenteret er sentrale aktører i den videre utviklingen av byens rolle, og målsettingen er at satsingen også skal gi uttelling for kultur, infrastruktur, byutvikling og næringsliv.

- Vi er spesielt fornøyd med at kommunen fokuserer på innbyggerne i byen og i hele regionen, kunnskapsmiljøene og næringslivet for å skape muligheter i spenningsfeltet mellom nye og tradisjonelle næringer, sier Simonsen.

Fire pilarer

Tromsø kommune har en egen pott penger avsatt til arbeidet med arktisk hovedstad. Kommunen bevilget to millioner kroner til prosjektet i 2017, og det er foreslått at midlene videreføres.

Fylkesrådet mener prosjektet passer godt med fylkeskommunens eget fokus på «urbane Arktis», og fylkesrådet ber om at det videre arbeidet utvikles som en pilot under fylkeskommunens arbeid med konseptet.

Fire pilarer skal prioriteres: Internasjonale arenaer, forankring, næringsutvikling og «Arctic Smart City».