I et samarbeid mellom Tromsø kommune og Transnational Arts Production (TrAP), er nå målet å treffe de som vanligvis ikke kommer på Tromsøs kulturarrangement.

Rådgiver i Tromsø kommunes avdeling for kultur og idrett, Nasra Omar, beskriver en skjevfordeling i byens kulturliv: 

- Tromsø er en veldig internasjonal by, men mangfoldet er ikke så synlig. Vi trenger flere arenaer der majoritet og minoritet samhandler og skaper ting sammen. Det er mye kultur som er rettet mot majoriteten. Vi må snu litt på det og rette oss mot minoritetene, skriver hun til Nordlys i ei pressemelding.

Vil jobbe sammen

TrAP arbeider særlig for å nå ut til grupper som er underrepresenterte i dagens kulturtilbud, som ungdom og minoritetsgrupper.

Nå ønsker de og kommunen forslag og interessante ideer fra kulturlivet. Videre vil de jobbe sammen med festivalene, kulturarenaene og plattformene som allerede finnes i Tromsø, og håper de tør å utfordre seg selv for å nå de som vanligvis ikke kommer.

I pressemeldinga står det videre:

«Det kan for eksempel være aktiviteter som er utviklet og presentert sammen med det publikumet man ønsker å nå. Det er viktig at aktivitetene kan fungere som en start på nye samarbeid.»

Målet er at prosjektet skal skape nye møteplasser for folk i alle samfunnslag og aldere, og bidra til en mer inkluderende by. Omar kommer med følgende oppfordring til byens kulturaktører:

- Vi må våge å hente inn nye folk og nye stemmer!

Om Transnational Arts Production

  • TrAP er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for økt mangfold i norsk kulturliv
  • Arbeider med kunstnere og prosjekter som krysser grenser, og bringer internasjonal kunst til den norske kunstscenen, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur
  • I løpet av de 11 siste årene har TrAP engasjert mer enn 2000 kunstnere, kuratorer og utøvere fordelt på 179 prosjekter med bakgrunn fra 54 ulike land