De pårørende kjemper en desperat kamp mot kuttene: - Sykdommen blir kraftig forverret

Pårørende til pasientene ved den nedleggingstruede avdelinga for yngre demente på Otium i Tromsø føler at tida er i ferd med å renne ut.