Gå til sidens hovedinnhold

Først meldte han seg ut. Så inn. Så ut. Så inn. Så ut. Så inn. Så ut. Så inn igjen. Men hvorfor vet man ikke

Artikkelen er over 4 år gammel

Enklere tilgang til utmelding og et omstridt kirkemøte har påvirket medlemstallene for Den Norske Kirke. Men i Tromsø er det ikke så verst.

– En person meldte seg ut og inn over fire ganger. Vi vet jo ikke hvem dette er, eller hvorfor han gjorde det. Kan hende han var usikker på hva han mente? Kan hende det skjedde en sen nattetime? Vi lurer jo litt på hvorfor.

Kirkeverge Nils Opsahl så gjennom medlemsstatistikken til Den norske kirke i Tromsø da han oppdaget det spesielle tilfellet.

– Men hva bestemte han seg for?

– Han er innmeldt! Så sånn sett endte det bra!

2016 ble et turbulent år for Den norske kirke. I april kom Kirkemøtet som åpnet for likekjønnet vigsel, og i august ble utmelding av DNK gjort mye enklere – via et skjema på internett. Det har gjort utslag i medlemstallene, både nasjonalt og lokalt.

Tallene viser at disse månedene, og de påfølgende månedene har høyere utmeldingsandel enn de resterende.

609 utmeldinger

15. august ble det åpnet for digital inn- og utmelding, og fra denne datoen og ut året, er det gjort 492 av totalt 609 utmeldinger i Tromsø.

– Folk sier ikke hvorfor de melder seg ut. Men det er ikke unaturlig å tro at det er to hovedgrunner. En – det er enkelt å gjøre det på nett. Og to – kirkemøtet skapte uro i en del kretser. Det er grunn til å tro at tallene vi ser er en konsekvens av dette, selv om vi ikke har hele sannheten, sier sokneprest Kjell Y. Riise.

Det pekes også på at Tromsø har en del mer konservative kristne, som reagerte på Kirkemøtets avgjørelse.

Men tallene gjør ikke at kirka graver seg ned.

– Vi ser jo samtidig at det har vært flere enn normalt som har meldt seg inn i denne perioden også, sier Opsahl.

Av Tromsøs befolkning er nå i overkant av 75 prosent medlemmer i Den norske kirke. Det er tall Opsahl og Riise er fornøyde med.

– Det er bedre enn i sammenlignbare byer. Det står ganske bre til med Den norske kirke i Tromsø, sier Opsahl.

75,7 prosent er også bedre enn landsgjennomsnittet på 71,5 prosent.

Tror ikke det fortsetter

Totalt mistet DNK i Tromsø 1 prosent av sine medlemmer i fjor.

– Den er mer enn hva det bruker å være. Spørsmålet er om dette er greit eller ikke. Biskopen har gjort sitt for å holde kirken samlet. Han har understreket at selv om det er ulike syn, så kan vi likevel stå sammen som kirke, sier Riise, som beklager at så mange har funnet grunn til å melde seg ut.

– Jeg tror fokuset på medlemskap vil ha fokus i noen år nå. Så vil nok folk føle behov for et tilholdssted, mener Opsahl.

Ingen av de to tror tallene vil fortsette å droppe så kraftig.

En annen grunn til optimismen er de øvrige tallene Opsahl og Riise stiller med. Over tusen flere personer deltok på gudstjenester i fjor. 53.000 mennesker fant veien til et kulturelt arrangement. Konfirmasjon og vielser har holdt seg stabile, og selv om det var 64 færre døpte barn, holdt dåpsprosenten seg på 79 prosent.

93 prosent av alle gravlagte på Tromsø kirkelige fellesråds gravplasser ble gjort i regi av DNK.

– Det viser at når det kommer til ritualer er DNK fremdeles en naturlig del av nordmenns hverdag, sier Opsahl.

Del av identiteten

– For kirkelig aktivitet er 2016 et godt år for Tromsø. Legger vi alt sammen: gudstjenester, kulturelle arrangement og besøk utenom, så har nesten en kvart million vært innom våre kirker, sier Riise, og viser til besøk i blant annet Domkirka og Ishavskatedralen som spesielt populære.

– Både turister og byfolk kommer innom på dagtid. Noen tenner lys. Setter seg litt. Forhåpentligvis kan dette være en vei inn til å finne en plass i kirkeboka, sier Riise.

– Hvorfor er det så viktig å være en del av et trossamfunn?

– Det kan være med på å gi deg en identitet, definere deg som den du er. DNK kan være med på å gi folk en tilhørighet. Det er en viktig del av å være en åpen folkekirke, sier Riise.

– Kan man ikke ha en identitet uten et trossamfunn?

– Selvfølgelig kan man det. Og det finnes tros- og livssynssamfunn av alle slag. Samt de som ikke er medlem av noe. Det har vi full respekt for. Og så synes vi det er hyggelig at tre fjerdedeler av Tromsøs befolkning fortsatt er medlem av Den norske kirke, smiler Riise.

Kommentarer til denne saken