De ansatte krevde å få på av med pensjon når de fyller 60. Vant mot kommunen i retten

I oktober i år møtte partene i Nord-Troms tingrett. Først 4. januar falt dommen.