Her står over 50 busser på rekke og rad – dette skal Nobina gjøre med de gamle Tromsø-bussene

Etter at Tide overtok busstrafikken i byen, er de gamle Nobina-bussene tatt ut av trafikken.