Omorganiseringen hos Fylkesmannen ferdig - her skal de ansatte jobbe

Fra 1.1.2019 er Elisabeth Vik Aspaker fylkesmann for det sammenslåtte embetet. Foto: Ole Åsheim

Fra 1.1.2019 er Elisabeth Vik Aspaker fylkesmann for det sammenslåtte embetet. Foto: Ole Åsheim

Artikkelen er over 2 år gammel

Organisasjonskartet for det nye fylkesmannsembetet for Troms og Finnmark er klart.

DEL

I en pressemelding forteller Fylkesmann i Finnmark, Ingvild Aleksandersen og Fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker at det nye embetet får ca. 260 ansatte fordelt på kontorer i Vadsø og Tromsø, Indre Finnmark og Indre Troms.

Alle ansatte får tilbud om jobb i den nye organisasjonen, og ingen må bytte arbeidssted.

Hovedsetet er i Vadsø, det er tydeliggjort i det nye organisasjonskartet. Her skal fylkesmannen og en assisterende fylkesmann ha sine kontorer. Den andre assisterende fylkesmannen skal ha sitt kontor i Tromsø, for å ivareta stedlig ledelse der.

Hovedsetet utrustes med to staber: Stab for støtte og kommunikasjon og stab for samfunnssikkerhet og beredskap.

Fire avdelinger skal ledes fra Finnmark og tre fra Troms.

Finnmark:

Justis- og kommunalavdelingen

Helse- og sosialavdelingen

Miljøavdelingen

Reindriftsavdelingen

Troms:

Oppvekst- og barnevernavdelingen

Landbruksavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Sterkere fagmiljø:

Fylkesmann i Finnmark, Ingvild Aleksandersen og fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker takker den lokale omstillingsgruppen for vel utført arbeid. De er stolt og glad for resultatet, og mener organisasjonskartet gir grunnlag for enda bedre tjenester til kommunene og innbyggerne. Det nye embetet vil være rigget for også å kunne påta seg nye oppgaver.

–  Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som leder for det nye embetet. Sammen med den nye ledergruppen, vil jeg bidra til at alle ansatte skal få meningsfulle arbeidsoppgaver også i fremtiden, sier Elisabeth Vik Aspaker i pressemeldingen.

Fra 1.1.2019 er hun fylkesmann for det sammenslåtte embetet.

–  Den nye organisasjonen gir sterkere fagmiljøer. Den legger til rette for mer effektiv oppgaveløsning og åpner for en videreutvikling av dagens kommunedialog. Arbeidet med rettssikkerhet for innbyggerne skal fortsatt ha høy prioritet, sier Ingvild Aleksandersen, fylkesmann i Finnmark i pressemeldingen.

–  Dagen i dag er en viktig milepæl på veien til det som geografisk blir Norges desidert største fylkesmannsembete med grense til tre land, sier Vik Aspaker i pressemeldingen.

Bakgrunn:

De to fylkesmennene fikk oppdraget med å slå sammen embetene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet høsten 2017. Sammenslåingsprosessen skal være fullført innen utgangen av 2018.

Den lokale omstillingsgruppen startet arbeidet med det nye organisasjonskartet for et halvt år siden. Omstillingsgruppen er satt sammen med 4 tillitsvalgte og 3 representanter fra arbeidsgiversiden fra hvert av embetene, tilsammen 12 medlemmer. Omstillingsgruppen har hatt møter i Vadsø, Tromsø og flere møter på Skype.

I arbeidet med organisasjonskartet har embetene lagt vekt på bred involvering av alle ansatte.

Artikkeltags