Endelig kommer en gladnyhet relatert til helseproblematikken: Tromsøværinger får stadig lavere blodtrykk. Det til tross for at vi stadig blir mer overvektig.

Unikt datamateriale

Det er tall fra Tromsøundersøkelsen som viser den gledelige nyheten. Undersøkelsen, som startet på midten av 70-tallet, pågår i disse dager for 7. gang.

- Det som er så fint med disse undersøkelsene er at vi har samlet data på personer vi kan følge over lengre tid. Både de som bidrar en gang, og de som kommer igjen og igjen gjør at vi får et datamateriale som er unikt i verdenssammenheng, sier førsteamanuensis Laila Hopstock ved Universitetet i Tromsø.

Sunnere mat

Hva som er årsaken, er imidlertid uklar.

- Det kan være så mye. Vi har blitt sunnere, og spiser mer frukt og grønt. Vi får nok også i oss mindre salt nå enn vi gjorde før, sier Hopstock

Tidligere saltet man maten, i dag har vi frysere og kjøleskap som gjør at vi slipper det. Dette gjør også at vi spiser ferskere mat nå enn tidligere.

En annen viktig faktor er at mange har stumpet røyken. Tall fra Tromsøundersøkelsen viser at 62 prosent  av menn i alderen 40-49 år søkte i 1974, og bare 20 prosent i 2008.

- Det er enorm forskjell på hvor mange som røyker, og det kan være en av grunnene til at blodtrykket har gått ned, forteller Hopstock.

Skulle tilsi økt blodtrykk

Det er dog flere ting som gjør at funnet med lavere blodtrykk er spesielt.

- Vi er veldig opptatt av fysisk aktivitet i samfunnet. Den aktiviteten vi gjør på fritiden er ikke mye endret, men vi sitter mer i ro i arbeidstiden, sier Hopstock.

I tillegg blir befolkningen stadig mer overvektig. Begge disse tingene skulle tilsi at blodtrykket ville øke.

- Vi ser også at det er flere i dag enn tidligere som får medisiner for høyt blodtrykk, så det er forventet at de høye blodtrykkene skulle gå ned. Men det vi også ser er at de lave blodtrykkene har gått enda lengre ned. Det er altså ikke bare en effekt av blodtrykksbehandlingen, men noe vi gjør alle sammen, sier Hopstock, som er svært fornøyd med den gode nyheten.

Høyt blodtrykk

* Høyt blodtrykk, hypertensjon, skyldes et samspill av mange faktorer

* Betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt

* Regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor på hjertet, og medfører økt risiko for blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt

* Blodtrykket angis med to tall atskilt av en skråstrek: overtrykk/undertrykk

* Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer

* Godt kosthold, mosjon og fysisk aktivitet ser ut til å motvirke høyt blodtrykk

(kilde: nhi.no)