Mats reagerer etter bot på UNN: – Jeg forstår ikke at de ikke har lagt bedre til rette

Mats Svendsen måtte parkere ulovlig da han ikke fant ledig parkering for forflytningshemmede utenfor inngangen til UNN. Nå stiller han spørsmål ved om UNN har nok slike plasser.