Gå til sidens hovedinnhold

Tromsø kommune med merforbruk på 61,9 millioner: - Tar dette på største alvor

Artikkelen er over 3 år gammel

I en pressemelding fra Tromsø kommune rapporterer de om et forventet netto merforbruk på 61,9 millioner kroner for 2017.

Det viser Økonomirapport 2, som i dag ble levert til politisk behandling. For å komme i regnskapsmessig balanse vil administrasjonssjefen videreføre forbedringsarbeidet, digitalisering - samt det utviklingsarbeidet som er påbegynt innen helse og omsorg.

I likhet med økonomirapporten for første kvartal, viser økonomirapport 2 at Tromsø kommune har betydelige utfordringer knyttet til driftsnivå og merforbruk. Flere avdelinger har ikke klart å justere egen drift siden økonomirapport 1.

– Driftsnivået er for høyt. Tromsø kommune leverer komplekse tjenester, derfor tar omstilling tid. Vi skal både redusere driftsnivået og samtidig levere gode og forsvarlige tjenester. Jeg vet at alle våre ansatte hver dag jobber med tiltak som gir resultater på både kort og lang sikt, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i pressemeldingen.

Dersom kommunens driftsutgifter og inntekter holder seg uforandret, vil det bety et negativt resultat som må dekkes inn ved å redusere vedtatte avsetninger til disposisjonsfond.

Den største overforbruket knytter seg fortsatt til Avdeling for helse og omsorg, som ligger an til et merforbruk på 99,8 millioner kroner over budsjett. Dette er omtrent på samme nivå som samme periode i fjor. Det er i år vedtatt et toårig utviklingsprogram i sektoren, der de første tiltakene er satt i gang denne høsten. Effekten av disse tiltakene forventes å komme fra 2018.

– Helse og omsorg sitt eget utviklingsprogram pågår for fullt, men arbeidet med endringer er omfattende og må ha et langsiktig perspektiv. Ansatte på alle nivåer i organisasjonen er berørt. Det er likevel klart at de justeringene som er gjort hittil ikke har hatt tilstrekkelig og ønsket effekt. Jeg tar dette på største alvor, sier Steinveg i pressemeldingen.

Sykefraværet er redusert med 0,4 prosent i forhold til samme periode i fjor, og er nå på 9,5 prosent.

– Det er et steg i riktig retning. Fokuset på oppfølging av sykefravær vil derfor måtte fortsette med uforminsket styrke, sier Steinveg i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken