OL-utøver Sonja tvinges til å bli mindre aktiv: - Kan eksistere men ikke leve

Sonja Tobiassen må spørre både venner og fremmede om hjelp fordi hun ikke får nok timer av kommunen.