– Dette blir en viktig del av framtidas kreftbehandling

Tromsø får nøkkelrolle i nytt forskningsprosjekt med radioaktive stoffer.