Les alt innhold for 100,- ut året. Bestill her!

Norges Forskningsråds pris for fremragende forskning er på en million kroner, og ble utdelt foran et fullsatt Oslo Konserthus på Forskningens festaften.

- Nysgjerrighet er drivkraft til all forskning.  Resultatene skal ha samfunnsnytte og kvalitet. Forskning krever utholdenhet og samarbeid, sa direktør Arvid Hallen i Forskningsrådet under årets største forsker-begivenhet.

Rolf Anker Ims og Nigel Yoccoz er begge biologi-professorer, tilknyttet institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet. De har samarbeidet tett i mer enn 25 år, og har samlet verdensledende kunnskap om natur i endring.

Oppmerksomhet verden rundt

De to biologene leder en forskergruppe som skal forstå hva som skjer med naturen når temperaturen øker. Effekter av et mildere klima merkes først her nord, og deres forskning får stor oppmerksomhet verden rundt.

Deres forskning har blant annet bragt frem ny kunnskap om lauvmark, og de ser at nye typer mark som er mer aggressive mot skogen kommer nordover når klimaet blir mildere. Resultatet er flere tusen kvadratkilometer med død skog i nord.

De har også slått fast at lemen har en sentral rolle i det arktiske økosystemet. Uteblir de store lemenårene, får både rev og rovfuglene det vanskelig. Mindre lemen fører også til at rypa blir offer for rovdyrene, og rypebestanden er allerede så lav at den er utryddingstruet.

- Stor anerkjennelse

Og at alt henger sammen med alt. Mildere vintere gjør at det iser mer på vidda. Reinen kommer ikke ned til mosen, og sulter. Samtidig kan ikke lemen føde sine unger under tykke lag med isolerende snø.

Ims og Yoccoz leder en forskergruppe ved Framsenteret som skal følge med og forstå endringene i naturen. De etablerer nå en unik målestasjon på Varangerhalvøya og en på Svalbard, og har i en årrekke samlet data om hvordan vegetasjon og dyreliv her nord er i endring.

- Vi er stolte og glade. Dette er en stor anerkjennelse av hele forskergruppens arbeid. Men aller helst ville jeg vært ute i felt akkurat nå, sa Rolf Anker Ims etter prisutdelingen. I salen satt forskere og byråkrater fra en rekke institusjoner og applausen vitnet om at de to herrene fra Tromsø var verdige vinnere.

- Vi er inne i en spennende tid. 193 land er enige om å nå et bestemt mål i et forsøk på å redusere klimaendringene. Uten kunnskap fra forskere som disse to finner man ingen løsning, sa styreleder Henrik O. Madsen i Forskningsrådets hovedstyre da han delte ut prisen.

Han viste til at Ims og Yoccos har stått bak mer enn 250 vitenskapelige publiseringer, blant annet i Nature og Science der nåløyet for å slippe til er trangt.

LES OGSÅ: Pengedryss til klimaforskning på universitetet (Nordlys+)

Ros fra rektor

I juryens begrunnelse heter det videre: «Ims og Yoccoz er motiverende, inkluderende og inspirerende undervisere og veiledere som byr på sin egen kompetanse. De har bygget opp en sterk forskergruppe ved UiT med forgreninger til andre institusjoner i Tromsø, og med et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. For å få til det har de arbeidet aktivt med karrierebygging og gitt yngre forskere stor tillit og ansvar.»

– Prisen til Rolf Anker Ims og Nigel Gilles Yoccoz er svært gledelig, men ikke egentlig overraskende, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

De to forskerne har tidligere mottatt UiTs forskningspris, og Husebekk mener prosjektene deres er svært spennende, solide og nyttige i klimasammenheng.

– Vi er kjempestolte, sier Edel Elvevoll, dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Hun ønsker å gratulere Tromsø-forskerne.

– Vi er imponert over forskningen deres, de har imponert oss lenge. Ims og Yoccoz har publisert i de fremste tidsskriftene, og de har skapt et eksellent miljø her i Tromsø, sier Elvevoll til universitetets nettavis.

LES OGSÅ: Han har forsket på Arktisk Råd: - De ønsker å gjøre fryktelig mye, men mangler kapasitet (Nordlys+)