Reagerer på Homenet-utbygging i Tromsø: Gunnar takket nei, og fikk fiberrør. Asbjørn takket ja, men er ennå ikke koplet på

Flere reagerer på utbyggingen av fibernettet til Homenet i Tromsø.