Vil ha nytt tiltak i Tromsø: – Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til unge

Nå fremmes det forslag om et helt nytt samarbeid for å få bukt med en uheldig trend blant unge i Tromsø.