Frykter for trafikksikkerhet, støy og støv: – Vi er positive til boligbygging, men ikke til å ha et steinbrudd i drift som nærmeste nabo

Forrige gang ble prosjektet stoppet. Nå er beboere på Lunheim igjen redd for å få anleggstrafikk rett utenfor stuedøren.