Koordinert storkontroll av 45 bedrifter i Tromsø

Storkontroll av turistbedrifter og byggeselskap i Tromsø, men etatene fant lite å sette fingeren på.