Høyre trekker seg fra bompengeforliket

Gruppeleder Erlend Svardal Bøe i Tromsø Høyre.

Gruppeleder Erlend Svardal Bøe i Tromsø Høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Partiet fikk ikke støtte for å prioritere Kvaløyforbindelse via Håkøya. Samtidig er Høyre fortsatt for innføring av bompenger.

DEL

Høyre trekker seg fra bompengeforliket i Tromsø.

Det skjer på en pressekonferanse som partiet har innkalt til klokken 10.15 i formiddag.

Dette skjer dagen før det endelige bompengeforslaget skal behandles i kommunestyret.

Kvaløyforbindelse

Gruppeleder Erlend Svardal Bøe forklarer årsaken til at Høyre nå trekker seg fra det tverrpolitiske samarbeidet om Tenk Tromsø:

- Vi har ikke fått gjennomslag for vårt viktigste punkt, som er ny Kvaløyforbindelse via Håkøya. Derfor er det vanskelig å bli med videre, sier Bøe.

Han understreker at denne forbindelsen har vært Høyres primære standpunkt hele tida, og at partiet gikk til valg på dette i 2015.

- Vi ønsker derfor at forbindelsen realiseres i første del av en byvekstavtale i perioden 2019-2023. Vi mener nemlig det må være sammenheng mellom hva man betaler, og hvilke tiltak man får i retur, sier Bøe.

Trafikkøkning

Høyre vil rent konkret gå inn for å prioritere Kvaløyforbindelsen på førsteplass over tiltak som skal finansieres gjennom Tenk Tromsø. Den nye Tverrforbindelsen vil partiet ta helt ut.

Også Ap gikk tidligere inn for Kvaløyforbindelse via Håkøya, men partiet snudde og gikk heller inn for ny bru til Selnes fordi de mener staten - ved regjeringspartiene Høyre og Frp - ikke vil støtte en byvekstavtale som vil bidra til mer byspredning, trafikkøkning og mer bilbasert transport.

De frykter altså at Tromsø vil gå glipp av milliarder til infrastruktur og trafikktiltak.

Forhandlingsposisjon

- Men det er ikke riktig å konkludere på forhånd, sier Erlend Svardal Bøe.

Han mener Tromsø må gå i forhandlinger med staten med Kvaløyforbindelsen via Håkøya som viktigste krav.

- Jeg er lei av at vi i Tromsø alltid setter noen forutsetninger fast på forhånd. Vi vet ikke hvordan staten vil konkludere, og det må være mulig for oss å ta et annet utgangspunkt.

- Men hva ville Høyre lokalt gjort for å få regjeringen til å gå inn for en byvekstavtale med Kvaløyforbindelse via Håkøya?

- Det er klart vi ville arbeidet for å få gjennomslag for vårt syn i saken.

Støtter bompenger

Selv om Høyre nå trekker seg fra forliket, betyr ikke det at partiet ikke lenger støtter innføring av bompenger i byen. Dette gikk Høyre med på i februar, og partiet vil ikke gjøre noe som kan ødelegge for en byvekstavtale basert på brukerfinansiering via bompenger.

- Folk skjønner at vi må ha brukerbetaling i Tromsø. Vi kommer ikke til å stikke kjepper i hjulene for den videre forhandlinga med staten om en byvekstavtale.

Bøe sier han ønsker at Tromsø skal få en byvekstavtale selv om Høyre i kommunestyret i morgen vil gå inn for en annen løsning med Kvaløyforbindelse via Håkøya som førsteprioritet.

- Jeg håper selvfølgelig det. Vi er fortsatt enige i mange punkter, og vi vil være pragmatiske slik at vi fortsatt kommer i forhandlinger med regjeringen. Der kan vi i Høyre fortsatt spille en rolle.

Dialog med statsråd

Frps gruppeleder i Tromsø, Anni Skogman, sier hun er svært glad for at Høyre trekker seg fra forliket.

- Jeg er særdeles glad for at de inntar dette standpunktet, sier Skogman, som mener det er fullt mulig å realisere Kvaløyforbindelsen gjennom en byvekstavtale med staten.

- Jeg hadde dialog med Ketil Solvik-Olsen seinest i helga.

- Sier du at Frp og Høyre i regjering støtter en byvekstavtale med Kvaløyforbindelse via Håkøya som førsteprioritet?

- Hvis Tromsø kommune hadde bestemt seg for dette, så ville det forundret meg særdeles mye om det ikke hadde gått.

Røymo: - Bompenger og datokjøring?

Ordfører Kristin Røymo (Ap) er forundret over Høyres sorti fra forliket.

- Jeg er veldig overrasket. Etter tilbakemelding fra Høyre var vi faktisk i gang med å sjekke med Statens vegvesen om vi kan få vurdert Kvaløya-forbindelsen nå så seint i prosessen med byvekstavtale.

Røymo sier staten hele tida har vært fullstendig klar på at nullvekst i biltrafikken er det viktigste målet med en byvekstavtale.

- To ting er utfordrende med Håkøya-alternativet: Det vil skape mer trafikk, og det er så dyrt at det vil ramme andre tiltak på lista, sier Røymo.

Hun ser likevel ikke bort fra at en forbindelse via Håkøya kan la seg realisere. Men da tror hun bilistene - og Høyre - må godta andre restriktive tiltak slik at man til sammen oppnår nullvekst i trafikken.

- Skal vi godta for eksempel datokjøring i tillegg til bompenger. Jeg er ikke sikker på at det er veien å gå.

Tenk Tromsø

* Etter planen skal kommunestyret i Tromsø onsdag vedta grunnlaget for forhandlingene om en byvekstavtale - Tenk Tromsø - med staten.

* I desember behandles saken i fylkestinget.

* Avtalen skal gi en tiltakspakke med en brutto verdi på 8,6 milliarder kroner over 20 år hvorav bilistene skal dekke 5,4 milliarder gjennom bompenger.

* Etter forhandlinger med staten skal Stortinget vedta en egen bompengeproposisjon.

* Den endelige byvekstavtalen skal etter planen sluttbehandles i kommunestyret innen utgangen av 2018.

Artikkeltags