Bodde ulovlig i butikkbygg på Tromsøya – nå har beboerne flyttet ut

Eierne vil bygge bofellesskap for funksjonshemmede.