Kommunen anklager Tromsø-selskap for å ha brukt Kirkeparken som søppeldeponi: – De har fått frist til i morgen med å rydde opp

Tromsø kommune med krass advarsel til entreprenøren.