Tromsø kommune fikk i august i fjor melding om en fritidsbåt som hadde havarert ved Selnes på Kvaløysletta. Båten, som er en Selfa snekke på 22 fot, har et udatert registreringsnummer, som ikke lengre er aktivt i småbåtregisteret.

Kommunen har fra flere kilder fått opplyst hvem som er eier av båten, og har nå sendt brev til vedkommende.

- I sommer prøvde både kommune og politi å få kontakt med deg pr telefon og sms, men det var ikke mulig. I tillegg etterlyste kommunen å komme i kontakt med eier gjennom media. Det har vært vanskelig å finne kontaktinfo på andre måter, inntil denne adressen ble leitet fram, skriver kommunen i brevet.

På det tidspunktet båten havarerte, var det stor fare for akutt forurensning av olje og drivstoff, samt fare for løse gjenstander drivende i farleden. Båten ble i stadig verre forfatning, og etter gjentatte meldinger om lekkasje av drivstoff, måtte den heves på kort varsel i løpet av få dager.

Kommunen vil nå komme i kontakt med eier, for å avtale avhending av båten, som i dag står på et kommunalt område. Båten kan ikke håndteres videre før eier har uttalt seg.

Kommunen setter frist til 15.02, og informerer videre om at det vurderes å ilegge lagringskostnader for fremtidig lagrig av båten, dersom saken ikke blir håndtert snarlig fra eiers side. I tillegg informeres det om at det vurderes å opprette sak om opprydding av båtvrak.