Anders sa opp jobben for å følge drømmen: – Det er et stort steg

Til slutt måtte Anders Jenssen (25) velge. Når han kjente etter, var ikke valget veldig vanskelig.