TIL har mandag innkalt til pressekonferanse, med Alfheim Arena som tema.

Det vil si at klubben skal gi siste oppdatering om det annonserte oppkjøpet av deler av stadion som bergenseren Trond Mohn skal stå for gjennom sitt selskap Meteva AS.

Den oppdateringen er at man har kommet til enighet med Alfheim Arena og Serepta (eierstyrt av Tormod Harila, Per Krane og Ernst Myrbakk) om en avtale om kjøp.

Summen den velstående og gavmilde bergenseren må ut med for to etasjer av tribunebygget på Alfheim er 38 millioner kroner. Dette kom frem på mandagens pressekonferanse.

Tormod Harila har også kjøpt ut Myrbakk og Krane før avtalen er inngått.

Kjøpesummen er relativt lav sammenliknet med tidligere summer som har blitt diskutert med Tromsø kommune.

Pris: 1 krone i året

At oppkjøpet skulle skje ble først avslørt av Nordlys 9. april, og da også bekreftet av Mohn selv.

– Det stemmer, det.  Det er selskapet mitt Meteva som har kjøpt to etasjer av bygningsmassen på Alfheim stadion, bekreftet Mohn den gangen overfor Nordlys, og sa videre:

– Jeg leier ut de to etasjene til TIL. TIL må betalte en symbolsk sum, 1 krone i året, for de to etasjene. I tillegg kan TIL leie ut arealer i bygget. Av de leieinntektene skal halvparten gå til vedlikehold og forefallende arbeid på bygget, de øvrige 50 prosentene disponerer TIL som de vil. Det er ingen øremerking.

Mohn understreket også overfor Nordlys at dette skulle være en avtale til evig tid.

Partene har i ettertid jobbet for å komme frem til en formell avtale, og dette har trukket noe ut, men nå er en løsning på plass.

TIL besluttet i forkant av 2015-sesongen å flytte ut av lokalene i Alfheim Arena, der de hadde en leieavtale, og heller flytte inn i brakkene nord for banen der de i dag holder hus.

Dette ble gjort for å spare et beløp på flere millioner kroner årlig. Det har vært en uenighet mellom eierne av Alfheim Arena og TIL om hvorvidt leieavtalen var oppsigelig eller ikke, men denne problemstillingen slipper man nå med oppkjøpet til Mohn.

Så er spørsmålet hva som kommer til å skje med lokalene på østsiden av banen etter oppkjøpet, og om TIL likevel vil ha sine kontorer i brakkene.

Saken oppdateres.