Tempogården skal tømmes for butikker - én legger ned, mens en annen jakter nytt lokale

Gårdeieren er hemmelighetsfull om de nye planene for gården.