Det fremkommer i et notat interimstyret har publisert på ryttersportsklubbens nettsider tidligere denne uken.

«Ved forespørsel om å tre inn i styret fra Troms Idrettskrets, ble det vurdert at arbeidet skulle være ferdigstilt i interimsstyret innen utgangen av 2017. Imidlertid har henvendelsene fra medlemmene, samt at analysedelen i arbeidet vært betydelig mer omfattende enn først antatt», står det i notatet.

Sikter mot februar

Nå håper interimstyret å være ferdige med sitt arbeid til februar neste år.

- Da vi påtok oss dette hadde vi planer om å være ferdige til jul. Det var etter eget utsagn, men det er en stor klubb og det tar tid å oversikt over problemstillingene, sier Knut Wilhelmsen, leder i interimstyret i TRSO.

I styrets redegjørelse fremkommer det også at saken Arbeidstilsynet har hatt gående mot klubben, ennå ikke er avsluttet. Her gjenstår det å utarbeide en plan for konfliktløsning i framtiden og forbedring av arbeidsmiljøet, står det å lese i notatet.

- Vi har laget et opplegg som vi vil sende til Arbeidstilsynet i løpet av neste uke. Så må arbeidsmiljøet komme seg som følge av at man får struktur på ting, at driften får en fasong som fungerer i et idrettslag, sier Wilhelmsen.

 

Satt under administrasjon

Styret tok over etter at Tromsø Ryttersportsklubb (TRSO) ble satt under administrasjon av Troms idrettskrets i juni. Da hadde klubben vært preget av intern konflikt i lang tid, noe Nordlys også har omtalt i flere reportasjer. Det hele kulminerte i et mistillitsforslag mot sittende styre og krav om ekstraordinært årsmøte.

- Hvordan vil du beskrive konfliktnivået i klubben?

- Det er stort og må tas med i betraktning. Derfor må vi ha et opplegg for konflikthåndtering, men det handler også om at det mangler strukturer. Arbeidet og klubben må organiseres på en ny og framtidsrettent måte, svarer Wilhelmsen.

Utfordrende økonomi

Videre omtales arbeidsbyrden for interimstyret som omfattende:

«Problemområdene har med stor styrke avdekket utvikling av konflikter gjennom lang tid/mange år, med dårlig struktur generelt og også i det økonomiske arbeidet. Økonomien i klubben er fortsatt meget anstrengt», heter det i notatet.

Som Nordlys tidligere har omtalt, har TRSO slitt med flere hundre tusen kroner i underskudd. Per 30. september lød det på 322.899 kroner. I hovedsak skyldes det utestående gjeld.

- Det har kommet inn noe penger, men det er ikke tilfredsstillende, kommenterer Wilhelmsen.

Flere punkter

Avslutningsvis i notatet er det listet opp flere konkrete punkter som interimstyret vil jobbe fram mot et planlagt årsmøte 28. februar:

  • Ny organisering av virksomheten.
  • Oppdatering av arbeidsområder for ledelse av klubben.
  • Oppnevning og etablering av komiteene.
  • Økonomiarbeid: Regnskap, budsjett og strukturer.
  • Avslutning av sak Arbeidstilsynet.

Wilhelmsen fremholder imidlertid arbeidet med å få ryddet konfliktene av banen, som særlig viktig.

- Dersom ikke klubben håndterer det, er det ikke liv laga. Det er ikke sånn at kan man kan drive på uten at man vet hvordan man skal håndtere hverandre. Dersom man ikke får roet konfliktnivået, blir det ikke sånn som det skal være i en idrettsklubb. Det skal handle om idrettsglede, det skal være artig å være der. Det gjelder ikke bare denne idrettsklubben, men alle, sier han.