Sjekk den køa på Tromsø lufthavn: - Dette er den mest ugunstige vindretninga vi kan få