Fem år siden man så lignende tall på Tromsø lufthavn – reddes av vinterturismen

Det var 2000 færre reisende fra Tromsø lufthavn i 2019 enn året før. Nedgangen skyldes innenlandstrafikken.