Ber Høie rydde opp i situasjonen

Jens Ingvald Olsen (Rødt), Jarle Heitmann (Ap) og Pål Julius Skogholt (SV) uttrykker sterk bekymring for luftambulansjetenesten i et forslag til uttalelse fra kommunestyret i Tromsø.

Jens Ingvald Olsen (Rødt), Jarle Heitmann (Ap) og Pål Julius Skogholt (SV) uttrykker sterk bekymring for luftambulansjetenesten i et forslag til uttalelse fra kommunestyret i Tromsø.

Mener luftambulansetjenesten i Nord-Norge må sikres.

DEL

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Tromsø vil onsdag komme med et felles forslag til uttalelse fra kommunestyret om luftambulansjetjenesten i Nord-Norge. 

Dette forslaget til uttalelse innebærer at kommunestyret i Tromsø skal uttrykke sterk bekymring på grunn av den uro og ustabilitet som har oppstått innen luftambulansetjenesten i Nord-Norge. Dette begrunnes med at landsdelen i større grad benytter seg av ambulansefly som primærtransportmiddel for syke pasienter, sammenlignet med resten av landet.

Nord-Norge er også mer avhengig av en operativ ambulanseflytjeneste når akutte situasjoner oppstår for å kunne få forsvarlig helsehjelp.

Krever opprydding

Forslaget understreker også at usikkerheten rundt luftambulansetilbudet er uholdbar. Dette fordi raske prehospitale tjenester sammen med rask transport med luftambulansetjenesten til sykehus kan utgjøre store forskjeller i skadeomfant, seinskader og dødsrisiko.

Det legges også vekt på helsepersonells uttrykte bekymringer, samt tilfeller som er gjort kjent via media der en trygg og sikker luftambulansje utgjør forskjellen for innbyggeres helse. Kommunestyret i Tromsø vil med denne uttalelsen be helseminister Bent Høie om å ta på alvor ansvaret han har med å rydde opp i denne situasjonen.

Uttalelsen vil heller ikke akseptere at kompetansearbeidsplasser for lufttransport vil forsvinne fra Tromsø.

Løsningen er ikke holdbar

De tre partiene med sitt forslag mener at det umiddelbart trengs løsninger fra regjeringen, sammen med Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF, som kan sikre en tjeneste på et normalt og trygt nivå.

Det er 14 måneder til kontrakten med Babcock Scandinavian Air Ambulance eventuelt trer i kraft. Kommunestyret i Tromsø vil i forslaget ikke anse løsningen med helikopter-innleie fra Forsvaret som tilfredsstillende fram til 1. juli 2019.

Forslaget til uttalelse krever også en utredning med sikte på offentlig drift av luftambulansetjenesten.

Saken om forslaget skal opp i kommunestyret onsdag 30. mai.

Artikkeltags