Betydelig lavere merforbruk i Tromsø kommune: - Men vi kan ikke slippe jubelen løs

Merforbruket er mer enn halvert sammenlignet med i fjor.