Ingen vet hvorfor autovernet ble knekt, men helt siden i vinter har det stått slik. Nå lover kommunen å ta affære

Nå lover kommunen å fikse.