Tromsø kommune sendte avslag til barnehagen. Problemet var bare at den lå i en annen kommune