De ansatte fikk dekket både mobil og bredbånd. Så oppdaget kommunen tabben

Tromsø kommune har ved en feil unnlatt å innrapportere fordelsbeskatning for bredbånd og mobil betalt av arbeidsgiver for 45 av sine ansatte.