Nå økes skattesatsen på bolig i Tromsø. Men Jan er enig i at eiendomsskatten ikke øker

Regjeringa ville kutte eiendomsskatten. Kommunestyret i Tromsø motvirker kuttet.