Gå til sidens hovedinnhold

Hun fikk toppjobben i kommunen, men søknaden ble holdt hemmelig

Artikkelen er over 5 år gammel

Da Britt Elin Steinveg (51) fikk jobben som administrasjonssjef i Tromsø kommune, visste «ingen» at hun en gang hadde søkt.

For abonnenter

Da søkelisten til stillingen som administrasjonssjef - eller rådmann, som det het tidligere - i Tromsø kommune ble kjent i februar, var fire av 13 navn unntatt offentlighet.

Både Nordlys og iTromsø klagde på hemmeligholdet, men fikk ikke medhold hos kommunen.

Dermed var det kun et knippe mennesker som visste at Britt Elin Steinveg, i dag assisterende direktør på Universitetet i Tromsø (UiT), i det hele tatt hadde søkt. Onsdag fikk hun tilbud om stillingen etter at saken ble behandlet i kommunestyret, bak lukkede dører.

Problematisk, mener kommunestyrerepresentant Jonas Stein (V).

- Som jeg tok opp i kommunestyret, så er det ingen grunn til at hun skal være unntatt offentlighet, sier Stein til Nordlys.

- Svært uheldig

Han reagerer på at tre av fire kandidater som var inne til intervju om stillingen, var personer hvis navn var unntatt offentlighet.

- Det er nok den mest lukkede prosessen jeg har hørt om når det gjelder ansettelse av en kommunal toppleder. Det er svært uheldig at det gjøres på den måten, sier Stein.

Han har forståelse for at det er bekvemt for en søker at vedkommendes navn ikke blir kjent. Stein minner imidlertid om at det er sterk allmenn interesse om hvem som søker til stillingen som øverste administrative leder i Tromsø kommune.

- Det er en ærlig sak fra søkers perspektiv at man ønsker å bli unntatt offentlighet. Men når du har en fast stilling i offentlig sektor og søker på en topplederstilling i offentlig sektor, skal det gode grunner til å hemmeligholde det i henhold til offentlighetsloven og kommuneloven. Dette setter en veldig spesiell presedens, sier Stein og legger til:

- Jeg har full tiltro til at Steinveg kommer til å bli en god administrasjonssjef. Det handler ikke om det, men kritikken går på at man lager dårlige prosesser. Når man ansetter noen til en av de viktigste lederstillingene i Tromsø - ja, kanskje i Nord-Norge - bør man sørge for at det skjer i en åpen prosess.

- Flere parter involvert

Han får støtte fra Torill Nustad, som møtte som vararepresentant for Rødt i onsdagens kommunestyremøte.

- Jeg er kritisk til at man unntar så mange navn fra den offentlige søkelisten. Jeg kan ikke se at det er spesielle grunner til at en leder i offentlig sektor skal være unntatt offentlig når vedkommende søker på en annen stilling i offentlig sektor, sier Nustad, som har mange års erfaring som tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Steinveg selv forklarer ønsket om å at hennes navn ikke ble kjent, med at hun i tillegg til direktørjobben på UiT har flere andre verv innenfor universitets- og høgskolesektoren.

- I en slik prosess er det flere parter som er involvert og man må hensynta det. Det handler om ivaretakelse av de rollene man har og at man har legimitet i det arbeidet man gjør, selv om man søker på en annen stilling, sier hun.

Hun synes ikke det er spesielt overraskende ta flere navn holdes hemmelig i en søkeprosess som nettopp denne.

- Man ønsker søkere som har profilerte stillinger. Da er det ikke bare framtidig arbeidsgiver, søker og nåværende arbeidsgiver som er involvert, men også andre - for eksempel verv man innehar, sier Steinveg.

Skal mye til

Byrådsleder Kristin Røymo (Ap) satt i intervjugruppen til administrasjonssjefsstillingen sammen med ordfører Jarle Aarbakke (Ap), kommunestyrerepresentant Anna Amdal Fyhn (H) og Fred Magne Johansen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

Det er også byrådsleders kontor som har foretatt vurderingen av søkernes ønske om å holdes hemmelige.

I og med at saken er unntatt offentlig, kan ikke Røymo kommentere den konkret. På generelt grunnlag forklarer hun at det skal mye til for å anonymiseres på en offentlig søkeliste til en jobb som denne.

- Dette er en sak som har allmennhetens interesse, for eksempel ved at det føres kontroll ved forvaltning og ressurser. Det er et utrolig viktig viktig poeng og det er alltid sånn at vi må veie forhold opp mot akkurat det. Derfor foretas det en individuell vurdering av søkers behov, forklarer Røymo.

Frykter de ville trekke seg

Hun sier at det ble gjort slike vurderinger for hver av de fire søkerne som ble unntatt offentlig.

- Det som ble vurdert i disse sakene, var at det forelå spesielle omstendigheter og kunne påvises konkrete ulemper ved offentliggjøring. Det er det som ligger til grunn for at disse fire ble unntatt offentlighet, også Steinveg, sier byrådslederen.

I tillegg til personvernhensyn spilte også rekrutteringshensyn inn, forklarer hun. Altså at kommunen hadde mistet søkerne dersom navnene deres ikke ble holdt hemmelige.

- Dere har jo sagt at dere skal være «kollåpne» om prosesser i kommune. Er dette å være «kollåpen»?

- Dette er å sikre at vi fikk de beste søkerne til den viktige stillingen som administrasjonssjef i Tromsø kommune. Når vi nå har kommet så langt at vi har tilbudt Steinveg stillingen, er jeg fornøyd. Vi hadde kjempegode søkere og har fått en kjempegod førstekandidat.

Kommentarer til denne saken