Rikke er pålagt å gi forsvarlig omsorg, men får stadig beskjed om å kutte: - Jeg blir bedt om å foreta handlinger som undergraver mitt verdigrunnlag som sykepleier

Avdelingsleder Rikke Berg mener kommunens kuttkrav setter henne i en umulig skvis.