Dette bygget skulle spare Tromsø kommune for over 60 millioner kroner. Ennå er det ikke åpnet

I en intern gjennomgang stilles det spørsmål om hvorfor kommunen i det hele tatt har leid dette bygget, som koster 1,5 millioner kroner i året..