Ledelse ved skole og barnehage informert: - Vi ivaretar så godt vi kan