Rådene er basert på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Bakgrunnen for rådene er utviklingen i smitte av det nye koronaviruset nasjonalt og internasjonalt, skriver Tromsø kommune i en pressemelding.

– Situasjonen i Tromsø er nå at vi ikke har kjent lokal smittespredning. Hovedformålet for rådene som vi gir nå vil derfor være å hindre smitte som kommer utenfra. Dette vil være grunnlaget for de tiltakene som settes inn nå. Det kan komme andre og flere tiltak etter hvert som situasjonen endrer seg, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i en pressemelding.

Tromsø kommune anbefaler videre at innbyggerne ved deltakelse på tilsvarende arrangementer i andre kommuner, utviser forsiktighet.

Dette er rådene som gjelder inntil videre:

Arrangementer med over 500 personer involvert: Vi anbefaler å avlyse eller utsette arrangementet.

Arrangementer med mellom 100 og 500 personer involvert: Skal risikovurderes i samråd med kommuneoverlegen. Se info fra Folkehelseinstituttet her.

Arrangementer med under 100 personer involvert: Alle arrangementer som involverer tilreisende fra utenfor Nord-Norge og utenfor Norge, samt har deltakere i risikogrupper (eldre over 65 år og personer med underliggende sykdom) skal risikovurderes i samråd med kommuneoverlegen.

For andre arrangementer, bør arrangør sørge for gode hygienevilkår. Les mer på FHIs nettsider om arrangementer.

Kurs, seminarer, andre møter: Ved internasjonal deltakelse og deltakelse av tilreisende utenfor Nord-Norge må arrangøren utvise stor forsiktighet og sikre gode hygienetiltak.

Andre råd: For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltakere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltakelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver. Om det er mulig å delta på webbaserte løsninger, bør det vurderes. Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

– Slik situasjonen er i dag, har vi få positive tilfeller i Nord-Norge og Tromsø. Vi ønsker å unngå flere tilfeller og hindre at vi får lokal spredning av koronaviruset. Det er bakgrunnen for at vi gjør disse tiltakene nå, med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i pressemeldingen.